+90 (236) 233 28 88
hello@greenboxfarms.co

TOPRAKSIZ TARIM NEDİR? İlk topraksız tarım girişimleri, nüfusun hızla artmasına karşın, barınma ihtiyacı ve endüstriyel yapılaşmaların da artmasıyla, insanların ve hayvanların gıda gereksinimlerini karşılayamayacakları düşüncesiyle birlikte oluşmuştur. Binlerce senedir süregelen tarım anlayışımız, teknoloji ve bilimin gelişmesiyle, geleneksel yöntemlere göre bir çok önemli üstünlükleri olan topraksız tarıma doğru

Kentsel Tarım Uygulamaları Çağımızı Kurtaracak Mı? Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun %55’i şehirlerde yaşıyor. Bu oranın 2050 yılında %68’e ulaşması bekleniyor (UN, 2018). Ayrıca Gıda Tarım Örgütü (FAO)’ya göre Dünya’da üretilen gıdanın %80’ini şehirlerde tüketiliyor. Böylece kentlerde artan nüfus, artan gıda ihtiyacını da beraberinde getiriyor.  Nüfus

Mikro yeşillikler, gelişimini henüz tamamlamamış ufak boyutlu sebzelerdir. Daha teknik tanımıyla mikro yeşillikler, tohum embriyosunda bulunan tohum yaprağı olarak bilinen "çenek" (yani "kotiledon") yaprakların gelişmesinden hemen sonra toplanan, kimi zaman gerçek yapraklarından en fazla 1 tanesi gelişmişken tüketilen besinlere verilen isimdir. Çoğu zaman besin takviyesi

Hidroponik tarım okyanuslarda karasal bitkilerden önce var olan fotosentetik algler ve fotosentetik bakterilerle büyümenin en eski biçimidir ve bugün soluduğumuz oksijenli ortamı üretmeye yardımcı olur. 1600 lü yılların başlarında bitki kompozisyonlarını belirlemek için yapılan deney bulgularına dayanarak modern hidroponik tarım geliştirilmiştir. Ancak bitkiler, hidroponik olarak

Gıda Güvenliği; amaçlandığı biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibarıyla tüketime uygun besin değerini kaybetmemiş raf ömrü süresince de fiziksel, kimyasal, biyolojik riskleri taşımayan gıda maddesidir.

Konteyner Çiftlikleri, tarımsal üretim amacına hizmet etmek için bir nakliye konteyneri içinde inşa edilen Kontrollü Çevre Tarım (CEA) sistemleridir. Konteyner çiftliklerinin hedef tüketicileri, hem insanlar hem de hayvanlar olabilir. Ve sistemler, farklı mahsul türlerinden (tahıllar, kök mahsuller, sebzeler, mantarlar, meyveler) gıda ürünleri sağlar, ayrıca